Tags


Practicant el colorejat selectiu. Així la mirada va directament a la part de color descartant el blanc i negre, per tal que no destorbi.