Tags


Una prova feta amb la nova joguina: un filtre de densitat neutra amb sistema “fader”. Permet fer exposicions llargues per aconseguir aquest efecte de seda amb l’aigua, entre d’altres usos.